Här blir det mer och mer sådant från Internet som är bra och använd- bart! Upptäcka och dela med sig till folk är en av anledningar na varför sociala media fungerat så bra och kommer och fortsätta att göra det ..
Känn Lugnet!
Mer  Mer om Webben tas upp här och härifrån. Vad kan man göra på nätet och i sociala medier? Det som går att göra realistiskt utan budget. Det som definitivt går att göra med en budget. Har man tid över så kan det till en viss grad ersätta brist på budget eller i alla fall en budgetrestriktion.
Webbens.se
Mer  Mer om Webben tas upp här och härifrån. Vad kan man göra på nätet och i sociala medier? Det som går att göra realistiskt utan budget. Det som definitivt går att göra med en budget. Har man tid över så kan det till en viss grad ersätta brist på budget eller i alla fall en budgetrestriktion.
Webbens.se