Brev Hej. Detta är viktigt att det blir rätt med det ena och det andra på webben. Det finns olika sorters faror. Mycket löst folk som inte har bättre för sig än att förstöra för andra. Det finns även hela organisationer som ägnar sig åt destruktiva ändamål eller förbereder monstruositeter utanför nätet med koordinerad insatser på Internet. Nu när vi fått det sagt så vill vi vara på det klara med att det händer även en hel trevligt och försvarbart på webben. Webbens.se vill ta till vara på dessa sammanhang och personer/organisationer. Lära oss att samverka till sådant som är rätt och gott på nätet är värt att ägna koncentration och krafter åt. Det här brevet vill hitta en balans mellan att låta sig varnas med att vara försiktiga, ibland mycket försiktiga men inte för den skull rädda eller skrämbara. Mycket behöver vi ha klart för oss innan vi ger oss in i samarbeten med personer och organisationer. Finns ingen plats för naivitet på nätet. Tack för att du läste. /Okänd.
Webbens.se
Brev Hej. Detta är viktigt att det blir rätt med det ena och det andra på webben. Det finns olika sorters faror. Mycket löst folk som inte har bättre för sig än att förstöra för andra. Det finns även hela organisationer som ägnar sig åt destruktiva ändamål eller förbereder monstruositeter utanför nätet med koordinerad insatser på Internet. Nu när vi fått det sagt så vill vi vara på det klara med att det händer även en hel trevligt och försvarbart på webben. Webbens.se vill ta till vara på dessa sammanhang och personer/organisationer. Lära oss att samverka till sådant som är rätt och gott på nätet är värt att ägna koncentration och krafter åt. Det här brevet vill hitta en balans mellan att låta sig varnas med att vara försiktiga, ibland mycket försiktiga men inte för den skull rädda eller skrämbara. Mycket behöver vi ha klart för oss innan vi ger oss in i samarbeten med personer och organisationer. Finns ingen plats för naivitet på nätet. Tack för att du läste. /Okänd.
Webbens.se